?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ׃大学2021q博士研I生招生报名旉安排-׃大学研究生招生信息网
<sup id="euosg"></sup>
<acronym id="euosg"><div id="euosg"></div></acronym>
<acronym id="euosg"><center id="euosg"></center></acronym>
您现在的位置Q? 首页-> 招生指南
您现在的位置: 首页-> 通知公告

׃大学2021q博士研I生招生各学?/span>报名旉安排

发布人:     发布旉: 2020-11-17 17:17:00      点击ơ数Q?script>_showDynClicks("wbnews", 1509684570, 4377)

各位考生Q?/span>

  Ƣ迎报考山东大学博士研I生Q?/span>

  为方便大家提前做好报考准备,现将我校各招生单位博士生招生报名旉予以公布Qƈ说明如下Q?/span>

  1.考生在网上报名的同时Q须报名申h料交到招生单位。材料提交方式和提交截止日期以校内招生单位安排ؓ准?/span>

  2.Ҏ相应报名旉D,考核旉一般安排在12月中下旬Q?月初Q或4月中下旬。具体考核旉、地炏V内宏V方式等以校内招生单位安排ؓ准?/span>

  3.因招生计划有限、招考方式多P考生在报考前Q应和报考学院或导师取得联系Q以定报考导师是否有招生计划?/span>

点击此处q入博士研究生报名系l?/span>


校内各招生单位博士生报名旉?/span>

单位代码

单位名称

报名旉

001

哲学与社会发展学?/span>

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

002

易学与中国古代哲学研I中?/span>

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

003

犹太教与跨宗教研I中?/span>

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

004

l济学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

005

l济研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

006

法学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

007

政治学与公共理学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

008

当代C会M研究所

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

009

马克思主义学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

011

文学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

012

文艺学研究中心

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

013

国际教育学院

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

014

儒学高等研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

015

外国语学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

016

艺术学院

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

017

历史文化学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

018

文化遗研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

019

数学学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

020

金融研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

021

物理学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

022

化学与化工学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

023

微电子学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

024

生命U学学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

025

微生物技术研I

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

026

信息U学与工E学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

027

晶体材料研究所

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

028

国家p工E技术研I中?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

029

环境U学与工E学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

030

环境研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

031

理学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

034

׃发展研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

035

新闻传播学院

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

036

Ȁ光与U外pȝ集成技术教育部重点实验?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

037

C代半g材料研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

039

材料U学与工E学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

040

热科学与工程研究中心

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

041

机械工程学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

042

能源与动力工E学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

043

甉|工程学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

044

控制U学与工E学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

045

高等技术研I

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

046

土徏与水利学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

047

计算机科学与技术学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

048

软g学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

049

体育学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

050

齐鲁交通学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

061

基础d?/span>

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

062

临床d?/span>

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

063

高等d研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

064

公共卫生学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

065

卫生理与政{研I中?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

067

口腔d?/span>

2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

068

护理学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

069

药学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

071

h研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

072

前沿交叉U学青岛研究?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

074

|络I间安全学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

075

数学与交叉科学研I中?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

080

东北亚学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

081

商学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

082

法学院(威vQ?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

083

文化传播学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

084

译学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

086

机电与信息工E学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

087

h学院

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

088

I间U学与物理学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

089

数学与统计学?/span>

2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>通知公告
MORE
地址Q山东省南市山大\27?/span>
联系方式:0531-88364334
电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
׃大学研究生院   版权所?nbsp;  鲁ICP?012458 
回到剙
׃大学研究生院 版权所?/div>
鲁ICP?23456
技术支? Ҏ软g
地址Q山东济南市山大南\27?/div>
电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
咨询电话Q?531-88364434 邮编Q?50100
̽